Naxçıvan Dövlət Radiosunun Həftəlik Proqramı 

6 - 12 iyul 2020-ci il