Nura boyanmış yurd yeri

Müstəqilliyimizin bəhrələri

Naxışnərgiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında o qədər də böyük olmayan yaşayış məntəqələrindən biridir. Babək rayonunun ərazisində, Qahab kəndinin yaxınlığında, dağların aşağı ətəklərinə sığınmış yurd yeridir. Bu kəndin maraqlı bir tarixçəsi var. Belə ki, Naxışnərgiz kəndinin əhalisi – indiki sakinlərin ulu babaları bu yerdən xeyli aralıda, Nəhəcir dağının ətəklərində, füsunkar bir yerdə yaşamışlar.

Qədim yurd yerləri olan Naxışnərgiz və Süraməlik bir-birinin yaxınlığında olan, sazlı-sözlü aşıqları, el ağsaqqalları, xanım-xatın ağbirçəkləri ilə seçilən dağ kəndləri idi. Bu kəndlərdə toxunan xalçalar, kilim və palazlar adla deyilərmiş. Bağ-bağçalardakı meyvələrin dadı-tamı bambaşqa imiş.

Lakin sonralar çətinliklər yaranmış, əhalinin yaşayışında, güzəranında problemlər baş qaldırmış, ən başlıcası isə təsərrüfat və içməli su qıtlığından əhali tədricən bu yerləri tərk etməyə başlamış, indiki Naxışnərgiz kəndində və ətraf yaşayış məntəqələrində məskunlaşmışlar.

Bəs, bu kəndə niyə Naxışnərgiz adını veriblər? Yaşı 80-ə yaxın olan kənd ağsaqqalı İsmayıl Zamanov söyləyir ki, bir vaxtlar bu kənddə Nərgiz adlı bir qadın yaşayırmış. Xalça ustası imiş. Onun toxuduğu xalçalar keyfiyyətinə, rəng çalarlarına, cizgilərinə görə seçilərmiş. Nərgiz nənə toxuduğu xalçaların ipliyini yerli balbas cinsli qoyunların yunundan hazırlayar, onları cəhrədə əyirərmiş.Bu iplərə yurd yerlərinin təbiətindən, geniş düzlərindən topladığı güllərdən, çiçəklərdən rəng qatarmış. Xalçaçı qadın əl işinə fərqli ilmələr vurar, mürəkkəb toxunuşa malik sənət əsəri yaradardı. Hətta onun toxuduğu xalçalardan biri o vaxtlar keçirilən mötəbər sərgilərin birində yüksək yer tutub, mükafat alıbmış.

Deyilənə görə, həmin xalça indi də Sankt-Peterburq muzeylərinin birində qorunub saxlanılır. Ulu babalarımızın dediyinə görə, elə bu kənd də ətraf sahələrinin naxışlı-nərgizli olmasına və Nərgiz nənənin toxuduğu xalçaya görə Naxışnərgiz adlandırılıb.

Onu da qeyd edək ki, kəndin indiki sakinləri də zəhmətkeş insanlardır, torpağa, əməyə bağlıdırlar. Sənəti, sənətkarı qiymətləndirən, adət-ənənələri yaşadandırlar. Bu kənddə 1898-ci ildə inşa olunmuş məscid binası olub. Qədim Pir hesab edilən yer də bu kəndin ərazisindədir.

Mən özüm bu kənddə ilk dəfə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində olmuşam. Jurnalist marağı, Naxışnərgiz adı məni çəkib bu yerə gətirmişdi. Balaca bir kənd idi. Yolları narahat, ətraf miskin görkəmdə, evləri, həyət-bacaları o qədər də ürəkaçan deyildi. Problemlər çox idi. Lakin ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından kəndə yenilik ab-havası gəldi, hər bir sahədə canlanma başlandı. İnsanların doğma ocağa bağlılığı, qurub-yaratmaq əzmi artdı. İkinci kərə qovuşduğumuz müstəqilliyimizin nuru, bu balaca kəndə də gəlib çatdı, onun qaranlığa qərq olmuş gecələrini, ara-sıra işıq görünən evlərini nura boyadı.

 

Su torpağa məlhəmdir

 

Naxışnərgiz kəndlisi xəyalına belə gətirməzdi ki, gün o gün olacaq onun yaşadığı, həvəslə əkib-becərmək istədiyi ərazilərə su çıxarılacaq, özü də gen-bol, işlədə biləcəyi qədər. Amma bunun işartıları, gözləntiləri vardı. Bir vaxtlar ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Vayxır su dəryaçası (onu haqlı olaraq, Heydər Əliyev su anbarı adlandırdılar) muxtar respublikanın təbiətini gözəlləşdirdi, torpaqlarını cana gətirdi, min hektarlarla torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə qatıldı, ruzi-bərəkət artdı, iqtisadiyyat yüksəldi, kənd adamının üzü güldü. Bu sevincdən Naxışnərgiz kəndlisinə də pay düşdü.

Bəli, bu gün 100 milyon kubmetr su tutumu olan anbar muxtar respublika iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Hələ onun üzərində qurulmuş 4,5 meqovat gücündə olan su elektrik stansiyasını demirik. Sonralar belə stansiyaların sayı da artdı və bir vaxtlar elektrik enerjisi sarıdan korluq çəkən qədim diyar enerji idxalçısından ixracatçısına çevrildi. Bütün bunlar hamısı ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, eləcə də müstəqilliyimizin gətirdiyi töhfələr deyilmi? Gəlin bu töhfələri muxtar respublika timsalında deyil, elə haqqında bəhs etdiyimiz kiçik bir yaşayış məntəqəsinin, günü-gündən böyüyən, gözəlləşən Naxışnərgiz kəndinin timsalında verək.

 

Müstəqillik işığına bürünən kənd

 

Bəli, bir vaxtlar inşası böyük ümidlərlə həyata keçirilən 100 milyon kubmetrlik su anbarı istifadəyə verildikdən sonra Naxçıvan kəndlərində xeyli canlanma yarandı, əkin-biçin işləri sürətləndi, kəndlinin sabaha inamı artdı. Heydər Əliyev su anbarından ayrılan sağ və solsahil kanalları onlarca kəndin ərazisindən keçdi. Nəinki Babək rayonunun, eləcə də digər rayonların sosial-iqtisadi inkişafına təkan verdi. Bir baxın, kiçik bir yaşayış məntəqəsi olan Naxışnərgizin siması nə qədər dəyişildi. İnsanların gün-güzəranı yaxşılaşdı, evlərdə taxılın, çörəyin bolluğu yarandı, torpağın yaşıl libası artdı, ruzi-bərəkət çoxaldı.

Bu kiçik yaşayış məntəqəsində 176 təsərrüfat, 650 nəfər əhali və 864 hektar ümumi torpaq sahəsi var. Kənd əhalisinin əksəriyyəti əkinçilik, taxılçılıq, heyvandarlıq və arıçılıqla məşğul olur. Bu payız günlərində kənd ətrafı sahələrdə bir qələbəlik müşahidə edirsən. Naxışnərgizin ətraf sahələrinə, Qutan dağı, Selov, Qurd dağı adlandırılan ərazilərə çıxanda, kəndli zəhmətinin ətrini, bəhrəsini hiss edirsən, görürsən. Bir tərəfdə şum qaldırılır, başqa bir tərəfdə taxıl əkilir, suvarılır. Heyvandarlar davarlarını dağ yamaclarına yayıb. Yoncalıqlarda, otlaq sahələrində bəslənilən cins mallar, inək və düyələr gümrahdır. Arıçılar arı yeşiklərinin ətrafındadırlar. ­Bostan-tərəvəz sahələrindən, meyvə bağlarından payız məhsulları yığılır.

Kəndətrafı sahələrdəki bu xoş görüntülər bizi əli qabarlı zəhmətkeş insanların, torpaq adamlarının yanına çəkib gətirdi, onlarla elə geniş tarlalarda, bərəkət qoxuyan, çəkilən zəhmətin bəhrəsi duyulan ərazilərdə həmsöhbət olmaq istəyi yarandı.

 

Torpaq ruzi mənbəyidir

 

Qırx ilə yaxındır ki, mətbuat, radio-televiziya sahəsində çalışıram. Bu illər ərzində muxtar respublikamızın bütün bölgələrində olmuş, kəndlərini gəzmiş, yüzlərlə zəhmətkeş insanla, torpaq adamı ilə görüşüb söhbət etmiş, qayğıları ilə maraqlanmışam. Əminliklə deyə bilərəm ki, torpağa baş əyən, alın təri axıdan əliqabarlı insan çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görür, yaxşı dolanır. Torpağın iş yeri olmasını isə ona baş əyənlər yaxşı bilir. Elə Naxışnərgiz kəndinin ətraf sahələrində həmsöhbət olduğumuz insanlar da bunu nikbinliklə söylədilər.

Torpaq mülkiyyətçisi Zaman Zamanov əlində bel taxıl əkini sahəsindəydi. Əkin keçirilmiş sahə suvarılırdı. Qarayanız, vüqarlı bir adamdı. Görüşüb hal-əhval tutduq. Dolanışığından, kəndin müasirləşməsindən həvəslə danışdı. Dedi ki, təsərrüfat adamıdır. Gördüyü işin müqabilində yaxşı da məhsulu olur. Taxıl, yonca, tərəvəz əkir, heyvandarlıq məhsulları istehsal edir. Bir neçə ildir ki, heyvandarlığın keçiçilik sahəsinə də maraq göstərir. Deyir ki, artıq onların sayını 25-ə çatdırıb. Dözümlü heyvandır. Südünün, pendirinin əvəzi yoxdur.

Bu ərazidə başqa bir kənd sakini, 55 yaşlı təsərrüfat adamı Bulud Nəcəfovla da həmsöhbət oluruq. Qamətli bir adamdı. Otlu-sulu sahəyə düzdüyü arı ailələrinə qulluq göstərirdi. Bərəkətli olsun! – deyib salamlaşdıq, hal-əhval tutduq. Yaxınlıqdakı avtomobili göstərib: – Yəqin ki, sizinkidir, – deyə soruşdum. Bəli, çəkdiyim zəhmətin müqabilində illik qazancım 10 min manatdan yuxarı olur, – dedi. – 30-dan artıq arı ailəsi var. Bu peşəni nəsillikcə davam etdiririk. Atam, babam arıçılıqla mışğul olublar. Zəngin təbiətimiz var. Arıçılıq üçün sərfəlidir. Bu sahə ilə məşğul olanlara dövlət qayğısı da var. Arı xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün vaxtlı-vaxtında dərmanlarla təchiz olunuruq. Baytar həkimlər də mütəmadi olaraq gəlib arı və heyvandarlıq təsərrüfatlarına baxır, profilaktiki tədbirlərini aparırlar. Bax, gördüyünüz tərəvəz sahələrini ailə üzvlərimlə birlikdə becərirəm. Övladlarımı da torpağa, zəhmətə bağlı ruhda tərbiyə etmişəm, məhsullarımızın isə dadına, tamına söz ola bilməz. Təsərrüfat suyu da boldur. Bəli, bu şəraitdə kim pis dolanırsa, günah onun özündədir. Torpağı iş yeri hesab edirəm. Məni dolandırır, güzəranımı da yaxşılaşdırır. Kifayət qədər torpaq var, təsərrüfat suyu var, əkinçilikdə işlədiləcək texnikalarımız var, istehsal etdiyimiz məhsulun da ki, alıcısı var. Keyfiyyətli olduğundan müştərilərimiz elə kəndin özündədir. Uğurlarımız artdıqca işə həvəsimiz də çoxalır. 15-20 il bundan əvvəl çətinliklərimiz olurdu, amma bu gün onların hamısı arxada qalıb. Qəsəbə tipli bir kənddə yaşayırıq. Buna necə sevinməyək, ruhlanıb işləməyək.

Sirab gölünün yaxınlığında, Naxışnərgiz kəndinin torpaq mülkiyyətçilərinə məxsus geniş bir ərazidə payızlıq taxıl əkilirdi. Həmsöhbətlərim nikbinliklə – Qoçaq mexanizatorlardır, mövsümi işlərdə yaxın köməkçilərimizdir, – deyə söylədilər.

Onlardan birinə – Məhəmməd Məhəmmədova yaxınlaşdıq. Bir vaxtlar iş üçün Bakı şəhərinə getmiş və orada yaşayıb fəaliyyət göstərmişdi. Məhəmmədi kənddəki sosial-iqütisadi inkişaf yenidən doğma ocağa çəkib gətirmişdir. Mexanizator peşəsinə yiyələnən Məhəmməd iftixarla- indi kəndimizdə biz gənclər üçün iş yerləri çoxalıb. Gənc mexanizatora fərdi ev tikmək üçün torpaq sahəsi də ayrılıb, indi həmin ərazidə ev də tikir.

 

Çörək ətri

 

Əkinçiliyin müxtəlif sahələrinin, xüsusən də taxılçılığın inkişafı əhalinin taxıla, çörəyə və digər məhsullara olan tələbatının yerli imkanlar hesabına ödənilməsinə zəmin yaradır. Naxışnərgiz kəndində 2012-ci ildə müasir tipli çörəkbişirmə sexi də fəaliyyətə başlayıb. Sahibkar Yusif Zamanov deyir ki, bu, taxılın, çörəyin bolluğu ilə əlaqədardır. Əvvəllər evlərimizdə təndirlər qalanardı, çörək bişirilərdi. Amma indi müasir tipli lavaşbişirmə sexi qurmuşuq. 5 nəfər kənd sakini burada işlə təmin olunub. Çörəkbişirmə texnologiyasına yaxından bələd olan qadınlar yerli taxılın unundan keyfiyyətli, ətirli, dadlı-tamlı çörək ərsəyə gətirirlər. Lavaşdan əlavə dəstana, çıppa, qalın və digər milli çörəklər də bişiririr, yerli undan ərişdə kəsirik.

 Sahibkara məxsus “Rəhimə” lavaşbişirmə sexindəki səliqə-səhman göz oxşayır. Xalat geyinmiş qadınlar xüsusi həvəslə xamır yoğurur, kündələyir, onu müasir avadanlıqların köməyi ilə bişirirlər. Yerli taxılın ununun isə ətirli, dadlı-tamlı çörəyi çıxır.

Biz sexdə olarkən burada çalışanları nikbin əhval-ruhiyyədə gördük. Dedilər ki, çörək sarıdan heç bir çətinlik yaşamırlar. Taxılımız, çörəyimiz boldur. Kənd adamları öz istehsalları olan unu sexə gətirir, onların sifarişi ilə lavaş bişirilir və ünvanlarına çatdırılır.

Sahibkarın həyət-bacası da bolluqdan, xoş güzərandan xəbər verirdi. Üstü payız meyvələri ilə dolu qoz, alma, armud, heyva, nar ağacları sıralanmışdı. Bir neçə yerdən bulaq suları axırdı.

Birmərtəbəli yaşayış evindəki dizayın işləri, səliqə-səhman xoş güzərandan, bolluqdan xəbər verirdi. Ailənin sonbeşik övladı Şəfiqə isə dibçək güllərini, çiçəkləri sulayırdı. Yaşıllığa, gülzarlığa qayğını bu kənddə hər bir evdə, hər bir ocaqda gördük. Demək, Nərgiz nənənin xeyirxah ənənələri yaşadılır, təbiətə, torpağa naxışlar salınır, gözəllik nümunəsi yaradılır.

Bu yerdə bir zəhmətkeş kəndlinin evində də olduq, nahar süfrəsinə qonaq edildik. Süfrədəki bütün nemətlər kənd adamının özünün istehsalı olan təbii məhsullardı. Bu görüntüləri görəndə xəyal məni 40-50 il əvvələ apardı. Bir vaxtlar kənd evimizdə anamın xüsusi zövqlə bişirdiyi xörəklərin dadını-tamını hiss etdim, duydum ki, bu yerdə də milli mətbəx ənənələri qorunub yaşadılır.

 

Ağsaqqal sözü, ağbirçək öyüdü

 

Bir nümunəvi ailədə olmaq, sayılıb, seçilən ağsaqqal, ağbirçəklə görüşüb söhbət etmək istəyimi bildirəndə, 80-ə yaxın yaşı olan İsmayıl kişini soraq verdilər. Adi kəndli həyətinin darvazasından içəri girəndə gözlərimizə inanmadıq. Zəngin, təmtəraqlı həyət-bacalar çox görmüşük. Amma bu həyət onlardan tamamilə fərqlənirdi. Belə ki, İsmayıl kişinin həyət-bacasında maddi vəsait daha çox sərf olunmadan onun öz zəhmətinin, öz əməyinin bəhrəsi vardı. Bir vaxtlar onun öz əli ilə əkilmiş hündür qoz ağaclarının kölgəsində yan-yana bir neçə inək, kökəldilməyə bağlanmış danalar vardı. Qoz ağaclarının isə üstü məhsulla dolu idi. Bu gün, sabah yığılacaqdı. Həyətin bir küncündə isə hinduşka saxlanılan yer də ayrılmışdı. Altmışa yaxın hinduşkanın hərəsinin çəkisi 7-8 kiloqram gələrdi.

Həyətin bir yarısı isə ata-babadan becərilən, Günəşdən nur almış şirin-şəkər üzümlük üçün ayrılmşdı. Digər meyvələrin də ətri həyəti bürümüşdü. Subtropik bitkilər, rəngbərəng güllər, çiçəklər də az deyildi.

Bəs, bu naxış-naxış cilalanmış bol bəhərli yaşıllıq bağçanın sahibi kimi idi? Qarşımızda isə vüqarla dayanmış, qəddi-qaməti yerində olan, nurani bir el ağsaqqalı dayanmışdı. Elə bil fikrimizdən keçənləri, hansı sual ünvanlayacağımızı da duymuşdu.

– Bəli, oğul, bütün bunların hamısının yaradanı, quranı mən özüməm. Yaşım səksənə yaxınlaşsa da özümü qıvraq hiss edirəm. Həmişə də torpaqla, zəhmətlə, iş-güclə məşğul olmuşam, təbii qidalar qəbul etmişəm. İndinin özündə də tezdən oyanıram, mal-heyvanı naxıra ötürürəm. Beləcə təsərrüfat qayğılarım başlayır. Payızlıq taxılı da vaxtında əkmişəm. Əkin-biçin üçün lazım olan texnikalarımız da kifayət qədərdir. Əsası sudur. O da ki, daimi var. Kəndimizin yuxarısından keçən kanalda təsərrüfat suyu kifayət qədərdir. Gənclərimizə həmişə tövsüyə etmişəm ki, iş insanın cövhəridir. Çalışsan, zəhmət çəksən bəhrəsini də görərsən. Sağ olsunlar sözlərimizi də eşidirlər. Kəndimizin gəncləri qoçaqdırlar, zəhmətkeşdirlər, qurub-yaradır, fərdi təsərrüfatlarını qururlar. İndiki dövrdə kimin ki, ruzi-bərəkəti azdır, deməli, o tənbəldir.

Söhbət məqamında İsmayıl kişinin ömür-gün yoldaşı Səhər xanım da gəldi. Bizi mehribanlıqla qarşıladı. Aydın çöhrəli, mehriban bir qadındı. Birlikdə elə həyətdəcə qoyulmuş stol arxasına keçdik. – İsmayıl kişi, yəqin ki, qonaq gözləyirdiniz, hə, deyə soruşduq. Fikrimizi anlayaraq sevinclə dedi: Bax, o qədim samovar ki, görürsünüz, qış aylarına kimi həyətin yuxarı tərəfindədir. Elə gün olmaz ki, samovar qaynatmayaq. Səhər xanımla birlikdə çox mehriban bir ailəmiz var. Zarafat deyil, 10 övlad böyüdüb ev-eşik etmişik. Sovetin dövründə 10 uşağı olan qadınlara Qəhrəman ana deyirdilər, hələ sinəsinə medal da taxırdılar. Nəvə-nəticəmizin sayı isə 40-a yaxındır. Bu gün-sabah kötücə sevincini də yaşayacağıq. Xoşbəxtlik, firəvan həyat hər kəsin öz əlindədir. Gərək ona sahib olmağı bacarasan. Bax, süfrədə gördüyünüz bütün bu nemətlər kənd məhsulları, təbii qidalardır.

Bütün bu xoş günləri, kəndlərimizdəki sosial-iqtisadi inkişafı, əmin-amanlığı gördükcə qəlbim dağa dönür, gündən-günə sanki gəncləşir, daha qıvraq oluram, – deyə, ixtiyar qoca sevincini gizlətmədi. Çay süfrəsi ətrafında əyləşən el ağsaqqalının, ağbirçək nənənin şirin söhbətlərini dinləyə-dinləyə bu xoş görüntüləri fotokameranın yaddaşına, zəhmət ətri ilə yoğrulmuş fikirlərin isə diktafona köçürürəm.

 

Ziya ocağı

 

Uzun illər Naxışnərgizdə məktəb binası olmayıb. Kənd uşaqları qonşuluqdakı Qahab məktəbində təhsil alıblar. 2014-cü ilin dekabrında isə bu kiçik yaşayış məntəqəsində bir sıra mühüm infrastruktur layihələri reallaşdırılıb, kompleks quruculuq işləri aparılıb. İki mərtəbəli kənd mərkəzi və zirzəmi qatı ilə birlikdə 3 mərtəbəli 234 şagird yerlik məktəb binası inşa olunub, xidmət mərkəzi istifadəyə verilib. İndi sakinlər bir mərkəzə doğru gəlir, qısa vaxtda öz yerli məsələlərini burada həll edirlər. Qeyd edək ki, kəndin gələcək inkişaf perspektivinə hesablanmış bu yeni binaların xidmətindən qarşıdakı onilliklər ərzində səmərəli şəkildə istifadə etmək mümkün olacaq.

Naxçışnərgiz kənd tam orta məktəbində 162 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 25 müəllim məşğul olur. Burada kimya, biologiya, fizika labaratoriyaları, müxtəlif fənn kabinələri, elektron lövhəli siniflər, müasir kompüterlər quraşdırılmış tədris otaqları vardır. Kənd məktəbində xarici dillərin tədrisinə də diqqət yetirilir. Yaradılan nümunəvi şəraitin və lazimi tədrisin nəticəsidir ki, məktəbin məzunlarından 6 nəfəri bu il müxtəlif ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi adına layiq görülüb. Məktəbin direktoru Anar Fərzəliyev və kənd ziyalısı Əmrah Rzayev qarşıdakı illərdə daha yüksək nəticələr qazanacağını nikbinliklə söyləyirlər.

Bəli, bir vaxtlar Nərgiz nənənin böyük həvəslə, ustalıqla toxuduğu o qiymətli xalçanın naxışlarını, rəng çalarlarını indi Naxışnərgiz kəndinin özündə, təbiətində, yolunda, yeni binalarında, bağında-bağçasında aydın görə bilirsən. Kənd ətrafı yüksəkliklərdən baxanda sanki təbiət bu yerdə gözəl bir xalı sərib. Bu qədim yaşayış məntəqəsi heç vaxt indiki qədər gözəl, cazibədar olmayıb. Payız fəslinin gətirdiyi rəng çalarları isə daha gözəldir. Sanki təbiətin qoynunda, Naxışnərgiz adlı məkanda böyük bir xalı canlı olaraq torpağın üzərinə ilmələnib. Bu tablonun müəllifləri isə zəhmətkeş Naxışnərgiz kəndlisidir, uğurla həyata keçirilən iqtisadi siyasətin və müstəqilliyin gətirdiyi bəhrələrdir.

Ümummilli lder Heydər Əliyev bir vaxtlar kəndlərimizi məhz belə yaraşıqlı, müasir görkəmdə görmək istəyirdi, bunun üçün diqqət və qayğısını da əsirgəmirdi. O qədər də böyük olmayan, lakin qəsəbə görkəmi alan Naxışnərgiz də məhz ulu öndərin arzuladığı, görmək istədiyi kəndlərdən biridir, çiçəklənən yurd yeridir.

Məhəmməd Fərəcov,
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının
baş redaktoru

"Xalq qəzeti" 12.12.2016 

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasının 5 illiyi qeyd olunub

22-08-2019-20-45 Xəbərlər

Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasının 5 illiyi qeyd olunub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Dövlət Bayrağı Muzeyində 5 illik yubileylə bağlı keçiri...

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının yaranmasının 27-ci ildönümü qeyd olunub

22-08-2019-19-15 Xəbərlər

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının yaranmasının 27-ci ildönümü qeyd olunub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının yaranmasının 2...

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında rəsm müsabiqəsi keçirilib

22-08-2019-16-01 Xəbərlər

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında rəsm müsabiqəsi keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətb...

“Vikipediya”da Naxçıvanla bağlı silsilə məqalələr yaradılır

22-08-2019-15-40 Xəbərlər

“Vikipediya”da Naxçıvanla bağlı silsilə məqalələr yaradılır

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) ...

Muxtar respublikada aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğu diqqət mərkəzindədir

20-08-2019-18-46 Xəbərlər

Muxtar respublikada aztəminatlı ailələrin özünüməşğulluğu diqqət mərkəzindədir

NUHÇIXAN xəbər verir ki, aztəminatlı ailələrin özünəməşğulluğu ilə bağlı növbəti...

Hacı Əliyev: Dördüncü dəfə dünya çempionu olmaq arzusundayam

20-08-2019-15-39 Xəbərlər

Hacı Əliyev: Dördüncü dəfə dünya çempionu olmaq arzusundayam

Dünya çempionatına çox az vaxt qalır.

Bəxtiyar Əsgərov İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

20-08-2019-14-00 Xəbərlər

Bəxtiyar Əsgərov İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Daimi nümay...

Boccia idman növü üzrə yarış başa çatıb

20-08-2019-11-25 Xəbərlər

Boccia idman növü üzrə yarış başa çatıb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Şahbuz şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin idman zalında ...

Cavidi xatırlayarkən…

20-08-2019-10-43 Xəbərlər

Cavidi xatırlayarkən…

Muzey — tarixi, maddi və mənəvi dəyərlərin saxlandığı, qorunduğu, öyrənildiyi mə...

Futbol üzrə birincilik davam edir

20-08-2019-10-22 Xəbərlər

Futbol üzrə birincilik davam edir

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində futbolun in...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

20-08-2019-10-01 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

20-08-2019-09-42 Xəbərlər

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərindəki “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində 2...

Muxtar respublikada ipoteka kreditlərinin verilməsi davam edir - VİDEO

20-08-2019-09-21 Xəbərlər

Muxtar respublikada ipoteka kreditlərinin verilməsi davam edir - VİDEO

Naxçıvan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilən kreditlər hesab...

Naxçıvanda yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş olub

19-08-2019-19-45 Xəbərlər

Naxçıvanda yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş olub

Avqustun 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil məktəblərini bitirərək...

İctimai televiziya Naxçıvan yallılarından bəhs edən film hazırlayıb - VİDEO

19-08-2019-18-32 Xəbərlər

İctimai televiziya Naxçıvan yallılarından bəhs edən film hazırlayıb - VİDEO

Azərbaycanın nüfuzlu İctimai televiziyası Naxçıvan yallıları barədə sənədli film...

Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında taqım komandirləri ilə komandir hazırlığı məşğələləri keçirilib - VİDEO

19-08-2019-17-29 Xəbərlər

Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında taqım komandirləri ilə komandir hazırlığı məşğələləri keçirilib - VİDEO

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a verilən məlumata görə,...

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə qulluq edən vətəndaşlara Prezident təqaüdü ödənilir

19-08-2019-16-26 Xəbərlər

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxsə qulluq edən vətəndaşlara Prezident təqaüdü ödənilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətb...

Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında növbəti komanda-qərargah təlimi başlayıb - VİDEO

19-08-2019-15-02 Xəbərlər

Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında növbəti komanda-qərargah təlimi başlayıb - VİDEO

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a verilən məlumata görə,...

Culfa-Ordubad avtomobil yolunun yenidənqurulması davam etdirilir

19-08-2019-14-41 Xəbərlər

Culfa-Ordubad avtomobil yolunun yenidənqurulması davam etdirilir

Son illər muxtar respublikada avtomobil yollarının yenidən qurulması Naxçıvanın ...

Muxtar respublikada bu ilin 6 ayı ərzində 250 minə yaxın rabitə və kommunal ödəniş haqları onlayn olaraq ödənilib

19-08-2019-09-42 Xəbərlər

Muxtar respublikada bu ilin 6 ayı ərzində 250 minə yaxın rabitə və kommunal ödəniş haqları onlayn olaraq ödənilib

Son illər İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiy...

Əhalinin içməli su təminatı yaxşılaşdırılır

18-08-2019-18-51 Xəbərlər

Əhalinin içməli su təminatı yaxşılaşdırılır

Muxtar respublikada “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiş...

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri davam etdirilir

18-08-2019-15-45 Xəbərlər

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri davam etdirilir

Ordubad Rayon Meliorasiya və Su Təsərrüfatı İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin ötən...

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

18-08-2019-14-42 Xəbərlər

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında avqustun 19-na gözlənilən hava proqnozu açıqlanı...

Gənzə hamamı qədim mədəniyyət abidəsidir

18-08-2019-13-04 Xəbərlər

Gənzə hamamı qədim mədəniyyət abidəsidir

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində yerləşən və XV yüzilliyə aid olan Gənzə hamamı ...

Qədim məişət əşyaları tarixdə və günümüzdə

18-08-2019-12-33 Xəbərlər

Qədim məişət əşyaları tarixdə və günümüzdə

Məişət əşyaları olan oraq, bıçaq hələ metalın kəşf edilmədiyi dövrdə obsidiandan...

Duzla bağlı deyimlər və atalar sözləri

18-08-2019-11-00 Xəbərlər

Duzla bağlı deyimlər və atalar sözləri

Ulu əcdadlarımız duzla bağlı çoxlu təsəvvürlər yaradıb.

Vətəndaş yazıçı

18-08-2019-09-59 Xəbərlər

Vətəndaş yazıçı

Naxçıvan ədəbi mühitinin Azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi görkəmli sənətkarla...

Naxçıvan istiqamətində düşmən növbəti təxribata əl atdı-əsgərimiz yaralandı

16-08-2019-14-36 Xəbərlər

Naxçıvan istiqamətində düşmən növbəti təxribata əl atdı-əsgərimiz yaralandı

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-a verilən məlumata görə,...

Ötən ay Naxçıvanda qanunsuz yaşayan və qeydiyyatsız olan 14 əcnəbi aşkarlanıb

16-08-2019-11-23 Xəbərlər

Ötən ay Naxçıvanda qanunsuz yaşayan və qeydiyyatsız olan 14 əcnəbi aşkarlanıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən iyul ayında mux...