Təqvimdə elə günlər var ki, həmin tarix xalqın taleyi ilə birbaşa bağlı olur.

1969-cu ilin 14 iyulu da Azərbaycanda belə tarixi günlərdəndir. Həmin gün ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbər seçilmiş və Azərbaycanda yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır.

Həyatın dəyərini xalqa, vətənə sevgi və xidmətdə axtaranlar əsl liderlərdir. Ölkəmizə rəhbərliyi dövrü böyük quruculuq, inkişaf, sabitlik və tərəqqi illəri kimi tarixə yazılan, ən çətin məqamlarda xalqının köməyinə çatan, onu məhv olmaq, parçalanmaq və tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsindən xilas edən dahi rəhbərin ömür yolu da xalqına xidmət salnaməsidir. Bu gün dünyanın istənilən yerində “Azərbaycan” deyərkən “Heydər Əliyev”, “Heydər Əliyev” deyərkən “Azərbaycan” başa düşülür. Çünki müstəqil və qüdrətli Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir.

Bəzən tarixə obyektiv qiymət vermək üçün, hadisələrin inkişafına şəxsiyyətlər prizmasından baxmaq lazımdır. Əgər Azərbaycanın son 50 illik tarixinə bu prizmadan nəzər salsaq, görərik ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatı da xalqımızın xilaskarlıq və qurtuluş tarixidir.

Görkəmli rus yazıçısı Lev Tolostoy yazırdı ki, “Vətənə məhəbbət mücərrəd anlayış deyil, o təşkilatçılıq, inkişaf və cəsarət tələb edən real mənəvi qüvvədir”. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü də yüksək təşkilatçılıq və idarəçilik qabiliyyətinə, böyük cəsarətə malik olmasında idi.  

“Mənim əsərlərim şeir deyil, roman deyil, elmi kitab deyil, musiqi əsəri deyildir. Mənim əsərlərim xalqım üçün qurduğum, yaratdığım binalar, saraylar, yaşayış evləri, universitet, məktəb binalarıdır, yollardır, körpülərdir, su hövzələri, su kəmərləridir”, - deyən dahi şəxsiyyət həm də vurğulayırdı ki, “Azərbaycana bəxş etdiyim bu töhfələr mən həyatda olmayanda da Heydər Əliyevin izləri kimi yaddaşlarda yaşayacaqdır”.

Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı cəmi 14 il ərzində hərtərəfli inkişafa qovuşan nəhəng infrastruktur ölkəsinə çevirmişdir. Yüzlərlə yeni müəssisələr tikilmiş, qəsəbələr, mikrorayonlar salınmışdır. İqtisadi inkişafla yanaşı, həm də mühüm sosial dəyişikliklər həyata keçirilmiş, insanların güzəranı yaxşılaşmış, kənd əhalisinin həyat tərzi dəyişmişdir. Avtomobil və dəmir yollarının inşasına başlanmış, məktəblərin, mədəni-maarif və səhiyyə müəssisələrinin tikintisinə diqqət artırılmışdır. Kəndlərdə məktəblər, mədəniyyət sarayları, kitabxanalar istifadəyə verilmiş, su kəmərlərinin, suvarma qurğularının və dəryaçaların tikintisi geniş vüsət almışdır. Həmin dövrdə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası da yeni quruculuq mərhələsinə qədəm qoymuşdur. İmperiya siyasətinin mahiyyətinə uyğun olaraq məqsədli şəkildə diqqətdən kənarda saxlanılmış Naxçıvan qısa müddətdə böyük quruculuq meydanına çevrilmiş, sənayenin, emal və hasilat sahələrinin şəbəkəsi genişlənmiş, ət-süt kombinatları, taxıl və üzüm emalı müəssisələri, mədəniyyət evləri, məktəblər, xəstəxanalar inşa olunmuş, su anbarları tikilmiş, muxtar respublikaya təbii qazın verilməsinə başlanılmışdır. 

O dövrdə ittifaq büdcəsindən mərkəzləşmiş maliyyə və maddi resursların artan həcmdə Azərbaycanın inkişafına yönəldilməsi gələcəkdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması üçün əsaslı iqtisadi zəmin hazırlamışdır. Ulu öndərin 1969-cu ildə imperiyanın aqrar əlavəsi kimi gerilik və tənəzzüldən çıxardığı Azərbaycan 1980-ci illərdə keçmiş ittifaqın müstəqil olaraq yaşaya biləcək iki respublikasından birinə çevrilmişdir.

Təbii ki, bütün bunlara təkcə iqtisadi inkişaf hesabına deyil, həm də milli kadrlar hazırlamaqla, milli dəyərlərə, milli özünüdərkə və soykökə qayıdışla nail olunmuşdur.

Müdriklər deyir ki, “Həqiqi dövlət xadiminin üstün keyfiyyəti ondadır ki, hər bir zərurətdə xalqı üçün fayda götürməyi bacarsın”. Totalitar sistemin ağır təzyiqlərinə baxmayaraq o zaman Azərbaycan xalqının strateji maraqları naminə ciddi addımlar atması, milli varlığın ən böyük daşıyıcısı olan Azərbaycan dilinə yüksək status verməsi, xalqın milli düşüncə tərzini formalaşdırması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirləri də yalnız ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi Vətəninə, xalqına bağlı cəsarətli dövlət xadimi reallaşdıra bilərdi. Bu istiqamətdə o dövrdə görülən işlərin bəhrəsini biz indi daha aydın dərk edirik. Məhz bu səbəbdən 1969-cu ilin 14 iyul tarixi Azərbaycanın milli dövlətçiliyinin və müstəqillik yolunun başlanğıcıdır.

Təbii ki, bu yolda əldə edilən ən böyük uğur milli hərbiçi kadrların hazırlanması idi. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması bu mənada böyük perspektivə hesablanmış müdrik qərar idi. Azərbaycanlı gənclərin hərb sənətinə yönləndirilməsi, bütünlükdə gənclərə qayğının mütəşəkkil və ardıcıl xarakter alması ötən əsrin 70-ci illərindəki Azərbaycanın Ulu öndərin adı ilə bağlı olan ən mühüm nailiyyəti kimi tarixə düşmüşdür.  

Ulu öndərin Sovetlər Birliyi dövründə xalqımız qarşısındakı xidmətlərindən biri də, heç şübhəsiz, Azərbaycan torpaqlarının qeyri-qanuni yolla Ermənistana güzəştə gedilməsinə yönəlmiş siyasətə son qoyması idi.

Bu gün tam əminliklə demək mümkündür ki, müstəqil Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına daha dərindən inteqrasiyası xalqa ləyaqətli xidmətin canlı nümunəsini yaradan ulu öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə təməlini qoyduğu inkişaf və quruculuq strategiyasına əsaslanır.

"Mənim həyatımın məqsədi Azərbaycandır, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan Respublikasıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır", - deyən ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik strategiyasının ana xəttində azərbaycançılıq məfkurəsi dayanır. Ulu öndərin 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verməsi, 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bu cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etməsi əslində son ana qədər azərbaycançılıq məfkurəsinə sadiqliyin, əsl liderə məxsus olan vətənpərvərlik mövqeyinin nümayişi idi.

Xalqımızın böyük oğlunun 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, muxtar respublikanı işğaldan qoruması, bayrağımızı yenidən yüksəltməsi, milli ordu quruculuğuna başlaması, bir sözlə muxtar respublikada müstəqil dövlətçiyimizin əsaslarını yaratması yenicə qazandığı müstəqilliyi itirmək və parçalanmaq təhlükəsi yaşayan Azərbaycanın nicatına çevrildi. 1993-cü ilin 15 iyununda xalqın tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderimiz Azərbaycanı dağılmaq və məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi, müstəqilliyimizi möhkəmləndirdi, ölkəmiz yenidən 1969-cu ilin inkişaf xəttinə qayıtdı. 

Tarix özü sübut etdi ki, Heydər Əliyev siyasi  xətti Azərbaycanın bugünkü uğurlarının əsasıdır və gələcəyə istiqamətlənmişdir. Azərbaycanda müstəqilliyin, dövlətçiliyin və inkişafın yolu ancaq Ulu öndərin siyasi xəttindən keçir. Əgər 1969-cu ilin 14 iyulunda hakimiyyətə gələn möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanı böyük imperiyanın tərkibində yox olmaqdan, milli varlığını itirməkdən xilas etmişdirsə, 1993-cü ildə hakimiyyətə ikinci qayıdışı ilə Azərbaycanın qurtuluş tarixinin əsasını qoymuşdur. Azərbaycanın ötən 50 illik tarixi də inkişafdan başlayan və qurtuluşla əbədiləşən Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsidir.

Bu gün dünya dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutmuş müstəqil və qüdrətli Azərbaycan, eləcə də onun davamlı inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş Naxçıvan Muxtar Respublikası ümummilli liderin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə ən layiqli töhfədir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsəri olan müstəqil Azərbaycan həm də sübut etmişdir ki, Şərqdə və müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisidir, onun davamçısıdır və ənənələrinə sadiqdir. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi müstəqillik yolu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müasir Azərbaycanın dövlətçilik yoludur. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev bu yolu uğurla davam etdirərək Azərbaycanı regionun lider dövlətinə, sülhün, sabitliyin və inkişafın təminatçısına çevirmişdir.

Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin olunması, müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi həm də dövlət-xalq birliyinin nəticəsidir. Bu birlik bütün sahələrdə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ulu öndərin siyasi xəttinə sədaqət iqtisadi inkişafın yüksək dinamikasını təmin edib.

Vətənə, xalqa xidmətin əsasında ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət, Heydər Əliyev siyasi xəttinin əsasında isə müstəqil Azərbaycanı sevmək, onu qorumaq və inkişaf etdirmək dayanır. Müdrik rəhbərin dediyi kimi, “Bizim hamımızın bir vətəni var - bu, Azərbaycandır. Hamımız bu torpaqda yaşayırıq - bu, Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan torpağının hər guşəsi hər birimiz üçün müqəddəs yerdir”.

Ülvi Hüseynli

Jurnalist

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Prezident İlham Əliyev: “Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir”

18-11-2019-17-50 Xəbərlər

Prezident İlham Əliyev: “Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir”

Sahil Tahirli yazır... Son 30 ilin qısa təhlili göstərir ki, Naxçıvan Muxtar ...

Əli Erbaş Naxçıvanla tanış olub - VİDEO

18-11-2019-17-24 Xəbərlər

Əli Erbaş Naxçıvanla tanış olub - VİDEO

Türkiyə Respublikasının Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaş Naxçıvan Muxtar Respubl...

Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edib

18-11-2019-16-08 Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası ...

Cəlil Məmmədquluzadə nəslinin davamçıları Bakıda

18-11-2019-13-51 Xəbərlər

Cəlil Məmmədquluzadə nəslinin davamçıları Bakıda

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə nəslinin davamçıları - ədibin ...

Cəlil Məmmədquluzadənin nəticələri ədibin məzarını ziyarət etdi

18-11-2019-13-28 Xəbərlər

Cəlil Məmmədquluzadənin nəticələri ədibin məzarını ziyarət etdi

Görkəmli ədib və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunmuş...

Muxtar respublikada qanunvericiliyin tətbiqi diqqətdə saxlanılır

18-11-2019-12-40 Xəbərlər

Muxtar respublikada qanunvericiliyin tətbiqi diqqətdə saxlanılır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələl...

Naxçıvan Muxtar Respublikası stendi “Caspian Ecology” sərgisində - VİDEO

18-11-2019-10-58 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası stendi “Caspian Ecology” sərgisində - VİDEO

Noyabrın13-dən 15-dək Bakı Ekspo Mərkəzində “Caspian Ecology” 10-cu Azərbaycan B...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Türkiyənin Diyanət İşləri başqanı ilə görüşüb

17-11-2019-18-20 Rəsmi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Türkiyənin Diyanət İşləri başqanı ilə görüşüb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi...

Şərur adının mənşəyi və buradakı qədim arxeoloji abidələr

17-11-2019-17-43 Xəbərlər

Şərur adının mənşəyi və buradakı qədim arxeoloji abidələr

«Şərur» adının yaranması qədim Şumer əsatiri ilə bağlıdır.

Hər qarışı cənnət məkanım

17-11-2019-16-59 Xəbərlər

Hər qarışı cənnət məkanım

Deyirlər hər kəsin Vətən adlı bir dünyası var. Bəlkə elə buna görədir ki, dünyad...

Naxçıvan öz dərin və gizli ruhu ilə möhtəşəm bir yerdir

17-11-2019-14-57 Xəbərlər

Naxçıvan öz dərin və gizli ruhu ilə möhtəşəm bir yerdir

Statistik məlumat: 1 sentyabr 2019-cu il tarixə olan məlumata görə, Naxçıvan şəh...

Muxtariyyət dövründə Naxçıvan energetikasının keçdiyi inkişaf yolu

17-11-2019-14-00 Xəbərlər

Muxtariyyət dövründə Naxçıvan energetikasının keçdiyi inkişaf yolu

Elektroenergetikanın inkişafına təkan

Bu şəhərin payızı

17-11-2019-10-25 Xəbərlər

Bu şəhərin payızı

Bu şəhərin payızı bütün şəhərlərin payızından daha gözəldir, daha cazibədardır, ...

Üçrəngli bayrağımız Naxçıvanda əbədi yüksəkliyə qaldırılıb

17-11-2019-00-00 Xəbərlər

Üçrəngli bayrağımız Naxçıvanda əbədi yüksəkliyə qaldırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasın...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

16-11-2019-16-28 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Beynəlxalq Tələbə-Gənclər Həftəsində fərqlənənlər mükafatlandırılıb - VİDEO

16-11-2019-15-33 Xəbərlər

Beynəlxalq Tələbə-Gənclər Həftəsində fərqlənənlər mükafatlandırılıb - VİDEO

Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində 10-17 noyabr – Beynəlxalq TələbəGənclə...

Operativ vergi nəzarəti tədbirləri görülür

16-11-2019-13-06 Xəbərlər

Operativ vergi nəzarəti tədbirləri görülür

Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-...

Naxçıvanda əhalinin tələbatının daha keyfiyyətli məhsullarla ödənilməsinə hərtərəfli şərait yaradılıb

16-11-2019-12-21 Xəbərlər

Naxçıvanda əhalinin tələbatının daha keyfiyyətli məhsullarla ödənilməsinə hərtərəfli şərait yaradılıb

Muxtar respublikada xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə diqqət göstər...

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri Əkrəm Məmmədlinin yubiley gecəsində iştirak edib

16-11-2019-11-09 Xəbərlər

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri Əkrəm Məmmədlinin yubiley gecəsində iştirak edib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası daimi nümay...

Havuş kəndində 600-ə yaxın cəviz tingi əkilib

16-11-2019-09-00 Xəbərlər

Havuş kəndində 600-ə yaxın cəviz tingi əkilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Şərur rayonunun Havuş kəndində yeni cəviz bağı salınıb....

Gənc dövlət qulluqçuları intellektual oyunda biliklərini sınayır

15-11-2019-17-35 Xəbərlər

Gənc dövlət qulluqçuları intellektual oyunda biliklərini sınayır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələl...

Litva səfiri muxtar respublikada bir sıra istehsal müəsisələrində olub - VİDEO

15-11-2019-15-45 Xəbərlər

Litva səfiri muxtar respublikada bir sıra istehsal müəsisələrində olub - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi Litva Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyy...

Muxtar respublikada bütün növ əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi vaxtından əvvəl başa çatdırılıb

15-11-2019-15-03 Xəbərlər

Muxtar respublikada bütün növ əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi vaxtından əvvəl başa çatdırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən muxtar respu...

Naxçıvanda 10 ildə 8 milyard 522 milyon 233 min manatdan çox infrastruktur quruculuğu işləri aparılıb

15-11-2019-13-33 Xəbərlər

Naxçıvanda 10 ildə 8 milyard 522 milyon 233 min manatdan çox infrastruktur quruculuğu işləri aparılıb

2009-cu ildən 1 oktyabr 2019-cu il tarixədək muxtar respublikada iqtisadi və sos...

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

15-11-2019-13-02 Xəbərlər

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında noyabrın 16-na gözlənilən hava proqnozu açıqlanı...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

15-11-2019-11-52 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Musiqiçilər üçün metodiki dərs

15-11-2019-11-26 Xəbərlər

Musiqiçilər üçün metodiki dərs

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXA...

Naxçıvan Dövlət Universitetində konfrans-simulyasiya keçirilib

15-11-2019-11-02 Xəbərlər

Naxçıvan Dövlət Universitetində konfrans-simulyasiya keçirilib

NDU-nun Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsindən NUHÇIXAN-a ver...

Tələbələrə ADA Universiteti haqqında məlumat verilib

15-11-2019-10-18 Xəbərlər

Tələbələrə ADA Universiteti haqqında məlumat verilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, ADA Universitetinin əməkdaşları Naxçıvan Müəllimlər İns...

ADA Universitetinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Universitetində olublar

14-11-2019-16-35 Xəbərlər

ADA Universitetinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Universitetində olublar

NUHÇIXAN xəbər verir ki, ADA Universitetinin İctimai və beynəlxalq münasibətlər ...