Bu, muxtar respublikada mətbuatın yeni mərhələdə inkişafına təkan verəcəkdir.

Müasir dövrdə kütləvi informasiya vasitələri hər bir ölkənin, cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayan əhəmiyyətli təsir vasitələrindəndir. Təsadüfi deyil ki, ölkələrin gələcək perspektivləri, beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyi nəzərdən keçirilərkən həmin dövlətlərdə kütləvi informasiya vasitələrinin mövcud vəziyyətinə daha çox diqqət yetirilir, bir sıra məsələlər bu amillə dəyərləndirilir. Çünki müasir təcrübədən də göründüyü kimi, mətbuatı zəif olan dövlətlər istər daxili, istərsə də xarici siyasətin həyata keçirilməsində ciddi maneələrlə qarşılaşır ki, bu da, nəticədə, bütün sahələrdə geriləməyə yol açır. Bu gün qürurla deyə bilərik ki, gündən-günə çiçəklənən, güclənən ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikamızda kütləvi informasiya vasitələrinin müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb.

Tarixə nəzər yetirdikdə görürük ki, muxtar respublika mətbuatı yarandığı ilk gündən cəmiyyətə xidmət edib, insanları daha işıqlı gələcəyə, bu yolda inamla, fədakarlıqla çalışmağa səsləyib, böyük ziyalı nəslinin, siyasətçilərin yetişməsində mühüm rol oynayıb. “Mən “Şərq qapısı” qəzetinin təsiri altında tərbiyələnmişəm. Hələ gənc ikən burada – orta məktəbdə, pedaqoji texnikumda oxuyanda müxtəlif məsələləri öyrənmək üçün “Şərq qapısı”ndan çox istifadə etmişəm o vaxtdan nüfuzlu qəzet kimi hafizəmdə qalıbdır”, – deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bununla həm də mətbuat orqanının əhəmiyyətini, onun cəmiyyətin inkişafında, şəxsiyyətlərin formalaşmasında mühüm rolunu ön plana çıxarmış olur. Ötən illər ərzində muxtar respublika mətbuatı çox böyük inkişaf yolu keçib. Bu məsələdə Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı və davamlı dövlət qayğısı mühüm rol oynayıb. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun böyük diqqət və qayğısı nəticəsində 2010-cu ildən etibarən “Şərq qapısı” qəzeti redaksiyası və “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi müasir maddi-texniki baza ilə təchiz olunmuş yeni binada fəaliyyətə başlayıb. Bu gün muxtar respublikaya gələn xarici ölkələrdən olan həmkarlarımızın ən çox diqqətini çəkən məqamlardan biri də Naxçıvanda qəzetlərin yüksək poliqrafik keyfiyyətlə dərc olunmasıdır.

Ali Məclis Sədrinin kütləvi informasiya vasitələrinə göstərdiyi qayğı nəticəsində təkcə ötən il dövlət teleradiosuna, “Şərq qapısı”, şəhər və rayon qəzetlərinə, Televiziya və Radio Şurasına ümumi dəyəri 250 min manata yaxın olan müxtəlif avadanlıqlar verilib. Bu gün Naxçıvan Dövlət Teleradiosu, o cümlədən “Naxçıvanın səsi” radiosu və “Kanal-35” televiziyası ən müasir rəqəmsal bazaya malikdir. Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin binası yenidən qurulub, yeni nəsil rəqəmsal teleradio avadanlıqları quraşdırılıb. “Şərq qapısı” qəzetinin yeni internet saytı istifadəyə verilib, əməkdaşların əməkhaqqları bu ilin sentyabr ayından 20 faiz artırılıb. Bütün bunlar dövlətin mətbuata göstərdiyi böyük diqqət və qayğının təzahürüdür. Ali Məclis Sədrinin 2019-cu il 19 sentyabr tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılması mətbuata böyük dövlət qayğısının daha bir nümunəsidir. Yeni dövlət qurumu muxtar respublika mediasının inkişafı ilə bağlı məsələlərlə birbaşa məşğul olacaqdır.

Bəs Fondun yaradılmasını zəruri edən amillər hansılardır? Əvvəlcə onu qeyd edək ki, cəmiyyətin sosial-siyasi və mədəni həyatında kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin güclənməsi, müasir informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının inkişafı bu sahədə infrastrukturun daim yeniləşməsini və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasını zəruri edir. İnformasiya cəmiyyətinin yaradılması fonunda dünya informasiya məkanına inteqrasiya edən muxtar respublikada da kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına və fəaliyyətinin təkmilləşməsinə davamlı dövlət dəstəyi müasir dövrümüzün tələbinə çevrilib. Bu baxımdan yaradılan yeni qurum redaksiyalara yardım mexanizmini təkmilləşdirmək, informasiya sektorunda yeni informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini stimullaşdırmaq, jurnalistlərin peşəkarlığının artmasına şərait yaratmaq, onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək kimi çox əhəmiyyətli işlər həyata keçirməklə bu sahənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. Digər tərəfdən bu gün muxtar respublikada “Şərq qapısı” ilə yanaşı, 8 şəhər və rayon qəzeti, 4 jurnal, universitet televiziya və radiosu da daxil olmaqla, 3 televiziya, 3 radio və 6 nəşriyyat, Naxçıvan Mətbuat Şurası, Televiziya və Radio Şurası fəaliyyət göstərir, kütləvi informasiya orqanlarında 400-dən çox əməkdaş çalışır. Bu heç də kiçik rəqəm deyil. Ona görə də həmin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqəli işləyəcək, onların qarşılaşdıqları bütün məsələləri həll edəcək və daim dövlət dəstəyini həyata keçirəcək nüfuzlu bir quruma ehtiyac var idi. Bu baxımdan Fondun yaradılması ilə faktiki olaraq muxtar respublika mətbuatının inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsası qoyulmuş oldu. Çünki Fond kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyini daha dolğun, sistemli və ardıcıl şəkildə həyata keçirəcək, cəmiyyət və media arasında səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə şərait yaradacaqdır.

Fikir, söz və məlumat azadlığının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində fəal iştirak edəcək Fond kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına maliyyə təminatı yaratmaq üçün tədbirlər də görəcək, onların iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsinə, dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirləri də həyata keçirəcəkdir.

Bundan başqa, yeni dövlət qurumu kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti ilə bağlı təhlillər aparacaq, ictimai rəyin öyrənilməsini təşkil edəcək, medianın inkişafına metodik, təşkilati-texniki, konsultativ, müsabiqəli və müsabiqəsiz maliyyə və digər formalarda dövlət dəstəyinin göstərilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirəcəkdir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, metodik dəstək kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, onların informasiya əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, media nümayəndələrinin ixtisas və peşə hazırlığının artırılması üçün tövsiyələr, materiallar, məlumat kitabçaları və digər vəsaitlərin hazırlanması yolu ilə həyata keçirilir. Təşkilati-texniki dəstək müxtəlif tədbirlər zamanı kütləvi informasiya vasitələrinin səmərəli fəaliyyətinə zəruri şəraitin yaradılması, həmçinin fikir, söz və məlumat azadlığı, plüralizm və medianın inkişafı mövzusunda ictimai maraqdoğuran seminarların, konfransların, təlimlərin və digər tədbirlərin təşkilinə dəstək göstərilməsi vasitəsilə reallaşdırılır. Konsultativ dəstək qanunvericilik və digər normativ-hüquqi aktların şərhi və izahında, iş metodları və istiqamətləri, dövlət dəstəyinin göstərilməsi imkanları və sair məsələlər barədə məlumat verilməsində ifadə olunur. Maliyyə dəstəyi isə kütləvi informasiya vasitələrinin madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi, infrastrukturunun modernləşdirilməsi, iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyətli problemlərin həllinə yönəlmiş proqramların, layihə və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən yardımlar ayrılmasını nəzərdə tutur.

Bundan sonra kütləvi informasiya vasitələrinə maliyyə yardımının göstərilməsi məqsədilə müsabiqələrin keçirilməsi qaydaları Fond tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Qurum layihələrin həyata keçirilməsi üçün müvafiq vəsaitin xərclənməsi istiqamətlərini müəyyən edəcək, layihələrin reallaşdırılması məqsədilə müsabiqələri təşkil edəcəkdir.

Muxtar respublikada mediaya dövlət dəstəyinin verilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək belə bir mühüm dövlət qurumunun yaradılması Naxçıvanda kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına böyük həssaslıqla yanaşıldığını bir daha göstərir. Bu sahənin inkişafına nail olmaq üçün xüsusi mexanizmlərin formalaşdırılması qədim diyarda ictimai nəzarət funksiyasını uğurla yerinə yetirən medianın informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında, mütərəqqi ənənələrə əsaslanmaqla və xalqımızın tarixi-milli xüsusiyyətlərini qorumaqla inkişafını daha da sürətləndirəcəkdir.

Sonda onu da qeyd edək ki, Fondun Müşahidə Şurasında digər peşəkar jurnalistlərlə yanaşı, “Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru və başredaktor müavininin də təmsil olunması göstərilən yüksək etimad kimi qəzetin kollektivi tərəfindən ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. Bu etimad həm də böyük məsuliyyət deməkdir. Onu doğrultmaq isə hər birimizin müqəddəs amalı, vicdan borcudur. -

Rauf Kəngərli

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Məktəblilər üçün “Büdcəmizi anlayaq” təlimi təşkil edilib

17-10-2019-18-06 Xəbərlər

Məktəblilər üçün “Büdcəmizi anlayaq” təlimi təşkil edilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında ...

Muxtar respublikada payızlıq taxıl əkini aparılır

17-10-2019-17-44 Xəbərlər

Muxtar respublikada payızlıq taxıl əkini aparılır

Taxılçılığın inkişafı əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm r...

Dövlət musiqi təhsili müəssisələrində vakant vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə elan edilib

17-10-2019-17-36 Xəbərlər

Dövlət musiqi təhsili müəssisələrində vakant vəzifələrin tutulması üçün müsabiqə elan edilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanın...

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 28-ci ildönümü qeyd olunub

17-10-2019-16-57 Xəbərlər

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 28-ci ildönümü qeyd olunub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, AMEA Naxçıvan Bölməsində 18 oktyabr Azərbaycan Respubli...

Fransada Naxçıvanla bağlı təqdimat olub

17-10-2019-15-45 Xəbərlər

Fransada Naxçıvanla bağlı təqdimat olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Parisdə Azərbaycan-Fransa regionlar arası əməkdaşlığın ...

Melioratorlar payız suvarma mövsümünə hazırdır

17-10-2019-15-05 Xəbərlər

Melioratorlar payız suvarma mövsümünə hazırdır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin mə...

Ötən ay 462 daşınmaz əmlak obyekti qeydiyyata alınıb

17-10-2019-14-00 Xəbərlər

Ötən ay 462 daşınmaz əmlak obyekti qeydiyyata alınıb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəs...

“Müstəqillik işığında” adlı yubiley sərgisi

17-10-2019-12-42 Xəbərlər

“Müstəqillik işığında” adlı yubiley sərgisi

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhru...

Muxtar respublika ərazisində qanunsuz yaşayan 19 əcnəbi aşkarlanıb

17-10-2019-12-20 Xəbərlər

Muxtar respublika ərazisində qanunsuz yaşayan 19 əcnəbi aşkarlanıb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən muxtar respublika ə...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

17-10-2019-11-21 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Naxçıvan müqaviləsinin 10 illiyi ilə bağlı kitab çap edilib

16-10-2019-17-23 Xəbərlər

Naxçıvan müqaviləsinin 10 illiyi ilə bağlı kitab çap edilib

Türk Şurası Katibliyi Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi ilə birgə Türk Ş...

Tələbələr fövqəladə hallarla bağlı maarifləndiliblər

16-10-2019-16-42 Xəbərlər

Tələbələr fövqəladə hallarla bağlı maarifləndiliblər

Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyinin mətbuаt хidmətindən NUHÇIXAN-a verilən məlumata gö...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

16-10-2019-15-45 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Muxtariyyətin 95 illiyinə həsr olunmuş mahnı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

16-10-2019-15-10 Xəbərlər

Muxtariyyətin 95 illiyinə həsr olunmuş mahnı müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Bəstəkarlar Təşkilatının bi...

Humanitar və ictimai elmlərin bələdçisi

16-10-2019-14-20 Xəbərlər

Humanitar və ictimai elmlərin bələdçisi

16 oktyabr 2019-cu ildə müasir Azərbaycan humanitar və ictimai elmi düşüncəsinin...

CNN kanalı yenə Naxçıvanla bağlı video yayımlayıb - VİDEO

16-10-2019-11-14 Xəbərlər

CNN kanalı yenə Naxçıvanla bağlı video yayımlayıb - VİDEO

NUHÇIXAN xəbər verir ki, CNN kanalı ərəbdilli saytında muxtar respublika ilə bağ...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

16-10-2019-09-37 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetində oktyabr ayının ilk 15 günü ərz...

Akademik İsa Həbibbəylinin elmi yaradıcılığının və ictimai fəaliyyətinin əsasında azərbaycançılıq təlimi dayanır

16-10-2019-09-18 Xəbərlər

Akademik İsa Həbibbəylinin elmi yaradıcılığının və ictimai fəaliyyətinin əsasında azərbaycançılıq təlimi dayanır

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan romantik lirikası, Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla...

Gənclər hərbi xidmətə yola salınıb

16-10-2019-09-00 Xəbərlər

Gənclər hərbi xidmətə yola salınıb

“Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2019-cu il oktyabrın 1-dən 30-dək müddə...

Çox mütaliə etməli

15-10-2019-18-11 Xəbərlər

Çox mütaliə etməli

“Beşikdən məzaracan oxu!”...

Naxçıvan: İsti ürəkli muxtar respublika

15-10-2019-17-47 Xəbərlər

Naxçıvan: İsti ürəkli muxtar respublika

Hindistanlı iş adamı yazır.

Ədəbiyyat təəssübkeşi: İsa Həbibbəyli

15-10-2019-17-26 Xəbərlər

Ədəbiyyat təəssübkeşi: İsa Həbibbəyli

Xalq yazıçısı Anar yazır.

Culfa rayonunda 119 nəfər sığortaolunana sosial sığorta şəhadətnaməsi verilib

15-10-2019-17-05 Xəbərlər

Culfa rayonunda 119 nəfər sığortaolunana sosial sığorta şəhadətnaməsi verilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Culfa rayon şöbəsi t...

İsa Həbibbəyli 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edildi - SƏRƏNCAM

15-10-2019-16-21 Rəsmi

İsa Həbibbəyli 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edildi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev İsa Həbibbəylinin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ord...

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri bir sıra rəsmi tədbirlərdə iştirak edib

15-10-2019-16-04 Xəbərlər

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri bir sıra rəsmi tədbirlərdə iştirak edib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası daimi nümay...

Gözümü açandan teatr görmüşəm…

15-10-2019-14-39 Xəbərlər

Gözümü açandan teatr görmüşəm…

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi Ələkb...

Naxçıvanlı atletdən növbəti uğur

15-10-2019-12-03 Xəbərlər

Naxçıvanlı atletdən növbəti uğur

Cəlilabadda kross qaçışı üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

15-10-2019-11-22 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Orta İxtisas Polis Məktəbi üçün yeni tədris kompleksi istifadəyə verilib

14-10-2019-19-18 Rəsmi

Orta İxtisas Polis Məktəbi üçün yeni tədris kompleksi istifadəyə verilib

Oktyabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Orta İxti...

Operativ vergi tədbirləri görülür

14-10-2019-19-09 Xəbərlər

Operativ vergi tədbirləri görülür

Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN-...