AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi Ələkbər Qasımovun 60 yaşı tamam olur.

Ələkbər Məmməd oğlu Qasımov 1959-cu il iyul ayının 21-də Naxçıvan şəhərində doğulub.

Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) mədəni-maarif fakültəsindən məzunu olandan sonra 1981-ci ildə təyinatla Naxçıvan MSSR Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilərək o Xalq Yaradıcılığı və Mədəni-Maarif İşi üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzində rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb.

1983-cü ildən 1989-cu ilədək mədəniyyət nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Ələkbər Qasımov qeyd olunan vəzifələrdə çalışdığı müddətdə muxtar respublikanın teatr-konsert müəssisələrində, o cümlədən bütün muzey, kitabxana, uşaq musiqi məktəbləri, mədəniyyət evləri və əksər klublarında vaxtaşırı olaraq onların fəaliyyətinə və sənədləşdirmə işlərinə nəzarətlə yanaşı, özfəaliyyət kollektivləri və dərnəklərinin işinə, xüsusən də xalq teatrları və dram dərnəklərinə əməli və metodiki köməklik göstərib.

Ələkbər müəllimin adı 1990-cı illərdə  muxtar respublikada daha çox Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı ilə bağlıdır. Çünki 1989-cu il sentyabrın 14-də fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının muxtar respublikada yaradılması təşəbbüsü məhz ona məxsus idi. Elə bu yeni yaradılan uşaq müəssisəsinin ilk direktoru və bədii rəhbəri də Ələkbər Qasımov təyin edildi.

1998-ci ilə qədər Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında çalışan Ələkbər müəllim repertuar zənginliyinə, truppaya istedadlı gənclərin cəlbinə və onların püxtələşməsinə, teatrın rəssamlarının yetkinləşməsinə, maraqlı və məzmunlu tamaşaların, baxımlı kuklaların, zövqoxşayan dekorasiya və rekvizitlərin hazırlanmasına müntəzəm diqqət yetirirdi. Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı”, Kəmalə Ağayevanın “Göyçək Fatma” və “Məlikməmməd” tamaşalarının quruluşçu rejissoru, Abdulla Şaiqin “Tülkü həccə gedir” mənzum nağılının motivləri əsasında səhnələşdirilmiş “İnanmayaq tülkülərə!” tamaşasının isə müəllifi olub.  

Ələkbər Qasımovun aydın və səlis nitqi var. Məhz buna görə  1989-cu ilin sentyabrından 1991-ci ilin martınadək Naxçıvan Dövlət Teleradiosunda diktor kimi fəaliyyət göstərib. 1994-1996-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının, qonşu Türkiyə Respublikasının İzmir, Ərzincan, Trabzon, Van, İğdır, İran İslam Respublikasının Urmiyə şəhərlərində qastrol səfərlərinin təşkil edilməsi və burada milli teatr sənətimizi, uşaq tamaşalarını, folklorumuzu uğurla təbliğ edib.

Ələkbər müəllim əsl yaradıcı adamıdır. Onun yaradıcılığında rejissorluq yalnız kukla teatrının tamaşaları ilə bitmir. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Mərkəz Qacarın “Qarğanın iflası” alleqorik-satirik mənzum tamaşasına quruluş verib.

1998-ci ildən jurnalistlik fəaliyyəti ilə məşğul olub. O zaman “Azad Azərbaycan” Beynəlxalq Radiosunun və ictimai-siyasi qəzetinin, həmçinin “Speys” televiziyasının  muxtar respublika üzrə ilk təmsilçisi işləyib. Bu müddətdə AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun dissertantı kimi elmi-tədqiqat işini də davam etdirib.

2000-ci ilin avqust ayından Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və sosial məsələlər şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsinə təyin olunanda yenə də ona doğma olan mədəniyyət sahəsi ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirib. Muxtar respublika səviyyəli dövlət tədbirləri və hökumət konsertlərinin vaxtaşırı olaraq ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru  olub.  

2008-ci ildə Naxçıvanda yayıma başlayan “Kanal 35” Televiziyasının yeni yaradılmış dublyaj redaksiyasında redaktor,  dublyaj rejissoru işləyib. Dublyaj filmlərini hazırlayarkən “Naxçıvanın səsi” Radiosunun aparıcılarından aktyor kimi istifadə edərək onların nitq mədəniyyətinin püxtələşməsinə də öz töhfəsini verib. Həmin müddətdə quruluşçu rejissor kimi bu televiziyanın müstəqil məhsulu olan “Hərb tariximizdə Heydər Əliyev fenomeni” adlı sənədli film hazırlayıb.

2009-cu ilin yanvarından isə taleyini yeni istiqamətə-elmi araşdırmalara həsr edib. AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda işə başlayan Ələkbər müəllim teatr və musiqi şöbəsinin kiçik elmi işçisi olaraq burada fəaliyyətə başlayıb.

2010-cu ildə “Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin səhnə təcəssümü” mövzusunda dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini alıb.

Sonrakı illərdə İnstitutun elmi işçisi və böyük elmi işçisi kimi çalışan və 2015-ci ildə dosent elmi adına layiq görülən Ə.Qasımov hazırda İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibidir. O, eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetinin incəsənət fakultəsində açılan aktyor sənəti ixtisası ilə əlaqədar yaradılmış teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrasında 2012-ci ildən səhnə danışığı fənnini tədris edərək pedaqoji fəaliyyət də göstərir.

O, 2018-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin nəzdində “Elmlər doktoru hazırlığı üzrə” doktoranturanı bitirmiş və “Dünya klassiklərinin əsərləri Azərbaycan teatrlarının səhnəsində (1960-2000-cı illər)” adlı doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. Ə.Qasımov yenə də teatrlarla yaradıcılıq müəssisələri ilə əlaqələri kəsmir. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırlanan Çingiz Aytmatovun “Manqurt” (2013) və  Henrik İbsenin “Kuklalar evi” (2014) tamaşalarının məsləhətçisi olub.  2018-ci ildə isə Dövlət Uşaq Teatrında C.Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” tamaşasına isə rejissor kimi quruluş verib.

Muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatında, dövlət tədbirlərində, əlamətdar mərasimlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının, həmçinin Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı və Jurnalistlər Birliyinin üzvü kimi yaxından iştirak edən Ə.Qasımov, bu illər ərzində jurnalistlik fəaliyyətini də, davam etdirərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin “Bakinski raboçiy” (2006-2011-ci illərdə) və “Respublika” qəzetlərinin (2012-2014-cü illərdə) muxtar respublika üzrə bölgə müxbiri olmuşdur. Hazırda ştatdan kənar müxbir kimi “Respublika” qəzetilə əməkdaşlığını davam etdirməkdədir.

“Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları”, “Cavid Poeziya Teatrı”, “Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası 20” kitablarının və neçə-neçə elmi-publisistik məqalənin müəllifi olan sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ələkbər Qasımov  ömrünü teatr sahəsinə həsr edib.

Akademik İsa Həbibbəyli alim haqqında qeyd edir: Böyük Mirzə Cəlil “Gözümü ilk dəfə açanda dünyanı qaranlıq görmüşəm” demişdisə, Ələkbər müəllim yarızarafat, yarıciddi “gözümü açandan teatr görmüşəm deyir”. Naxçıvan şəhərində, teatral bir ailədə dünyaya gələn bir insan kimi, onun belə bir deyimə haqqı çatır. Belə ki, atası Məmməd Qasımov  18 yaşından həyatını Naxçıvan Teatrına bağlayaraq ömrünün son 35 ilini bu teatrın baş rəssamı kimi yorulmaz və səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Muxtar respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatının ilk sədri olmuş Məmməd Qasımov Təkcə Naxçıvan Teatrında 100-dən artıq tamaşaya bir-birindən maraqlı bədii quruluş vermişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı və teatrı tarixinə mənzum dramların ilk qadın müəllifi kimi daxil olmuş anası-şairə-dramaturq, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsü Kəmalə Ağayeva eyni zamanda Naxçıvan Teatrının ilk ədəbi hissə müdiri kimi 22 il bu vəzifədə çalışmışdır”.

Alim elm yolunda uğurla irəliləyir. İki oğul atası olan 60 yaşlı Ələkbər müəllim həm də 5 nəvənin xoşbəxt babasıdır. Arzu edirik Ələkbər Qasımov yeni-yeni tədqiqatlarla yadda qalsın və sənətşünaslıq sahəsində parlaq ilklərə imza atsın. Bir daha təbrik edirik! 

Nərgiz İsmayılova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında özəl ət kəsimi məntəqələri yaradılacaq

17-02-2020-17-34 Xəbərlər

Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında özəl ət kəsimi məntəqələri yaradılacaq

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti və İqtisadiyyat Nazirliyi təşk...

“Naxçıvan” Universitetində pedaqoji təcrübənin başlanğıc konfransı keçirilib

17-02-2020-17-07 Xəbərlər

“Naxçıvan” Universitetində pedaqoji təcrübənin başlanğıc konfransı keçirilib

“Naxçıvan” Universitetində “Pedaqoji” və “Xarici dillər” fakültələrinin əyani şö...

Ali Məclisin Sədri Sərəncam imzaladı

17-02-2020-15-03 Rəsmi

Ali Məclisin Sədri Sərəncam imzaladı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov fevralın 17-də “...

Naxçıvan məhsulları “Gulfood 2020”-də nümayiş olunur

17-02-2020-14-39 Xəbərlər

Naxçıvan məhsulları “Gulfood 2020”-də nümayiş olunur

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇI...

Eynəli bəy Sultanovun “Məqalələr” kitabının müzakirəsi keçirilib

17-02-2020-13-35 Xəbərlər

Eynəli bəy Sultanovun “Məqalələr” kitabının müzakirəsi keçirilib

Culfa şəhər 2 №li tam orta məktəbdə Eynəli bəy Sultanovun “Məqalələr” kitabının ...

Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm...

17-02-2020-12-22 Xəbərlər

Böyük Füzulimizin yadigarı mən özüməm...

Azərbaycanda, eləcə də Yaxın Şərqdə məşhur qəzəlxan şair kimi şöhrət qazanmış Əl...

Türkiyənin Bursa şəhərində Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad olunub

17-02-2020-10-17 Xəbərlər

Türkiyənin Bursa şəhərində Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad olunub

Türkiyənin Bursa şəhərində Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbi...

Qaradağlı faciəsindən 28 il ötür

17-02-2020-09-00 Xəbərlər

Qaradağlı faciəsindən 28 il ötür

Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi Qarabağ müharibəsində ən çox faciələrə düçar ...

Qədim inanc yeri - “İydəli Pir”

16-02-2020-16-28 Xəbərlər

Qədim inanc yeri - “İydəli Pir”

Minilliklərdən bəri qədim insanların yaşayış məskəni olan muxtar respublikamız t...

Meyvələrin şahı-alma

16-02-2020-13-31 Xəbərlər

Meyvələrin şahı-alma

Dünyanın bir çox yerlərində dağlıq və dağətəyi zonalarda geniş əkilib becərilən ...

Hər fəsildə gözəlliyi ilə göz oxşayan Ağbulaq

16-02-2020-12-29 Xəbərlər

Hər fəsildə gözəlliyi ilə göz oxşayan Ağbulaq

Şahbuz rayonu muxtar respublikanın zəngin-mədəni irsi, özünəməxsus mətbəxi, çeşi...

Naxçıvan teleradiosu işçi qəbulu elan edir

16-02-2020-11-03 Xəbərlər

Naxçıvan teleradiosu işçi qəbulu elan edir

Naxçıvan Dövlət Radiosu “Musiqi tərtibatçısı” vəzifəsi üzrə işçi qəbulu elan edi...

“İxrac ili” iqtisadiyyata və sahibkara nə vəd edir?

16-02-2020-10-01 Xəbərlər

“İxrac ili”  iqtisadiyyata və sahibkara nə vəd edir?

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov fevralın 6...

Dövlət İmtahan Mərkəzi: 15 mindən çox abituriyent sınaq imtahanı verəcək

16-02-2020-09-00 Xəbərlər

Dövlət İmtahan Mərkəzi: 15 mindən çox abituriyent sınaq imtahanı verəcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən bu gün ali təhsil müəssisələrinə qəbul i...

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

15-02-2020-17-57 Xəbərlər

Naxçıvanda sabaha olan hava proqnozu

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fevralın 16-na gözlənilən hava proqnozu açıqlanı...

Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün İdman Kompleksi yaradılacaq

15-02-2020-16-53 Xəbərlər

Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün İdman Kompleksi yaradılacaq

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və Paralimpiy...

Naxçıvan şəhərində Karate üzrə Dünya Kuboku keçiriləcək

15-02-2020-15-50 Xəbərlər

Naxçıvan şəhərində Karate üzrə Dünya Kuboku keçiriləcək

NUHÇIXAN xəbər verir ki, bu tədbirin keçirilməsi “2020-2025-ci illər üçün Naxçıv...

Ordubad Şəhər Stadionu yenidən qurulacaq

15-02-2020-15-28 Xəbərlər

Ordubad Şəhər Stadionu yenidən qurulacaq

NUHÇIXAN xəbər verir ki, 2020-ci ildə Ordubad Şəhər Stadionunu yenidən qurulacaq...

2019-cu ildə muxtar respublikada doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adlar

15-02-2020-11-33 Xəbərlər

2019-cu ildə muxtar respublikada doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adlar

Son illər muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında əldə olunan davamlı ink...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

15-02-2020-10-19 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 2020-ci ilin fevral ayının ilk...

Ali Məclisin Sədri Sərəncam imzaladı

14-02-2020-19-40 Rəsmi

Ali Məclisin Sədri Sərəncam imzaladı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov fevralın 14-də “...

Naxçıvan şəhərinin möhtəşəm qar görüntüsü - VİDEO

14-02-2020-18-37 Xəbərlər

Naxçıvan şəhərinin möhtəşəm qar görüntüsü - VİDEO

Fevralın 13-də günorta saatlarından başlayaraq Naxçıvan şəhərinə növbəti dəfə qa...

Xəyanət heç zaman bağışlanmır!

14-02-2020-18-16 Xəbərlər

Xəyanət heç zaman bağışlanmır!

Sahil Tahirli yazır.

Muxtar respublikada imtahanların obyektivliyi və şəffaflığı təmin edilir

14-02-2020-17-17 Xəbərlər

Muxtar respublikada imtahanların obyektivliyi və şəffaflığı təmin edilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələl...

Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib

14-02-2020-16-57 Xəbərlər

Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib

Fevralın 14-də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda mərkəzi aparatın, ...

Naxçıvanın ixrac potensialı daha da artacaq

14-02-2020-15-34 Xəbərlər

Naxçıvanın ixrac potensialı daha da artacaq

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası misilsiz inkişaf yolu keçmişd...

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə sınaq imtahanı keçirəcək

14-02-2020-14-00 Xəbərlər

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə sınaq imtahanı keçirəcək

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) fevralın 16-da ali təhsil müəssisələrinə qəbul imta...

Ötən il muxtar respublikada 253,3 hektar sahədə meyvə bağları salınıb

14-02-2020-13-10 Xəbərlər

Ötən il muxtar respublikada 253,3 hektar sahədə meyvə bağları salınıb

Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində ardıcıl...

Muxtar respublikada reproduktiv sağlamlıq və ailə dəyərlərinin qorunması məsələləri diqqətdə saxlanılır

14-02-2020-12-24 Xəbərlər

Muxtar respublikada reproduktiv sağlamlıq və ailə dəyərlərinin qorunması məsələləri diqqətdə saxlanılır

Ailə dəyərlərinin qorunduğu muxtar respublikada tibbi xidmətin səviyyəsinin yüks...

Naxçıvanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixinə dair dərslik hazırlanıb

14-02-2020-12-05 Xəbərlər

Naxçıvanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixinə dair dərslik hazırlanıb

Naxçıvan Muxtar Respublikası Boks Federasiyasının müəllim-məşqçisi, Naxçıvan Döv...