Təzə bir nəğmə eşitmək istəyirsənmi, oxucu?! Bu nəğmənin misralarına və ahənginə əziz tutduğumuz, müqəddəs sandığımız müəllim-jurnalist əməyinin ətri hopubdur.

Bu nəğmənin nəqəratı dünyanın incisi, gözəlliklər diyarı, Ordubadın qiymətli sərvətlərindən sayılan sarı limonun ətri kimi qəlboxşayan, fikirləri mavi səma kimi aydın, sözləri şipşirindi. Bu nəğmənin bəstəkarı həyat, vəsf olunanı isə ömrünün 60-cı baharına çatan müəllim-jurnalist Muxtar Məmmədovdur.

Bir insan ömründən danışmaq istəyirəm. Bu ömür bir vaxtlar Günəş olub fidan balalarımızın yollarına nur ələyib, saf və müqəddəs müəllim ömrü yaşayıbdır.
Bir insanın ömür kitabını vərəqləyirəm. Bu kitabın hər səhifəsinə xoş əməllər, xeyirxah işlər, müdrik sözlər yazılıbdır.
Bir insanın sevdiyi peşəsinə məhəbbət hisslərinin gücündən söz açmaq istəyirəm...

Muxtar Məmməd oğlu Məmmədov 60 il bundan əvvəl – 1959-cu ildə Ordubad rayonunun Aza kəndində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Məmməd müəllim dövrünün tanınmış pedaqoqlarından olub. Hələ orta məktəb illərində dilimizə və ədəbiyyata olan marağı Muxtar Məmmədovu Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti) ali təhsil almağa sövq edib. İmtahanları uğurla verib ali məktəbə qəbul olub və təhsilini başa vuraraq müəllimlik fəaliyyətinə başlayıb.
O, 1976-cı ildən 2002-ci ilin iyun ayınadək Ordubad rayonunun Aza və Azadkənd məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, tərbiyə işləri, sonralar isə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində işləyib.

Böyüməkdə olan nəsillərin tərbiyəsi sahəsindəki fədakar, cəfakeş əməyinə görə 1996-cı ildə keçirilən müəllimlərin attestasiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə ona “Ali kateqoriyalı müəllim” adı verilib.

Mətbuata bağlı ömür

Muxtar Məmmədov müəllim işlədiyi illərdə mətbuatla da sıx bağlı olub, onlarla müxtəlif mövzulu yazıları qəzet və jurnallarda dərc edilib. Bu sənətə olan marağı nəzərə alınaraq 2002-ci ildə “Şərq qapısı” qəzetinə işə dəvət olunub. Çətin və şərəfli jurnalist peşəsinə qəlbən bağlanan Muxtar müəllim 18 ildir ki, “Şərq qapısı” qəzetində çalışır və hazırda bu mötəbər qəzetin məsul katibidir.

Muxtar müəllim cəmiyyətdə ictimai fikrin formalaşmasında çox fəal rola malik jurnalistikanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan publisistika sahəsində bir çox uğurlu yazılara imza atıb. “Şam ömrünün nağılı” kitabından sonra “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində 2018-ci ildə çap etdirdiyi “Mənim Naxçıvan dünyam” adlı ikinci kitabında toplanan “Müsahibələr”, “Bir-birinə bənzəməyən həyat yolları”, “Sərbəst”, “Esselər”, “Stolüstü kitablarım”, “Gəzdiyim yurd yerləri” bölmələrindəki yazılarda müstəqil dövlətçiliyimizə sədaqət, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması ana xətti təşkil edir.

Jurnalistikanın ən çətin və məsuliyyətli janrlarından biri də müsahibədir. Bir çox qələm sahibləri bu janrda yazsalar da, uğur qazana bilməyiblər. Ancaq Muxtar Məmmədov “Heydər Əliyev mübarizliyi xalqımızı düşdüyü bəlalardan qurtardı”, “Vətən, dövlət, millət ən böyük milli dəyərlərimizdəndir”, “Naxçıvanın bugünkü inkişaf və tərəqqisi hər bir azərbaycanlının qürur mənbəyidir”, “Novruz bayramının Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır”, “Bu yurdun gözəl­liyi heç bir bölgə ilə müqayisə olunmaz” adlı müsahibələrində fikir­lərini yaradıcılığına xas olan tərzdə ifadə etməsi ilə seçilib.

Həyatda bir-birinə oxşayan insanlar olmadığı kimi, bir-birinə bənzəyən həyat yolları da yoxdur. Muxtar Məmmədovun yaradıcılığının məhsulları olan oçerkləri də bir-birinin təkrarı deyil. Jurnalist dostlarının hər birinə xas olan xüsusiyyətləri ön plana çəkməklə onların zəhmətdən yoğurulmuş portretlərini öz qələmi ilə yaratmışdır.

Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin orqanı olan “Şərurun səsi” qəzetinin redaktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti Elman Məmmədovun ad gününə yazdığı “Mətbuatda keçən ömür”, “Şərq qapısı” qəzetinin uzun illər baş redaktoru və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuş, Əməkdar mədəniyyət işçisi Səxavət Kəngərlinin ömür yoluna həsr etdiyi “Ömrünün mənasını mətbuatda tapan jurnalist”, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Nurəddin Babayev barədə dərc etdirdiyi “Ağsaqqal jurnalistlə yarım saatlıq söhbət” kimi oçerklərin dili aydın və şirin, gətirilən faktlar düzgün və maraqlıdır. Bu kimi yazıları oxuyan oxucu həm daxili dünyası işıqlandırılan qəhrəmanı, həm də daxili dünyanı işıqlandıran müəllifi görür.

Muxtar Məmmədovun “Mənim Naxçıvan dünyam” adlı kitabında, qəzet və jurnal səhifələrində dərc olunan esseləri ona görə sevilə-sevilə oxunur ki, bu bədii nümunələrdə həm informasiya var, həm də bədii yanaşma. “Başını uca tut, Azərbaycan”, “Böyük ana haqqında düşüncələr”, “Xocalı, ay Xocalı”, “Özgə bir payızdır bu gələn payız”, “Müdhiş gecə haqqında düşüncələr” kimi esseləri həyəcansız oxumaq olmur.

Muxtar Məmmədovun janrından asılı olmayaraq, qələmindən çıxan yazılar iş otağında ərsəyə gəlmir. Onlar qarış-qarış gəzdiyi yurd yerlərində qələmə alınır. Ümumiyyətlə, muxtar respublikamızın elə bir guşəsi yoxdur ki, Muxtar Məmmədov orada olmasın və gördüklərini işıqlandırmasın. O, muxtar respublikada yaşayan ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət sahəsində çalışan yaradıcı adamların müəllifləri olduqları kitablar, almanaxlar, toplular haqqında öz rəyini bildirir, oxuculara təqdim edir.

Muxtar Məmmədov: “İllər, sizdə nəyim qaldı?!”

...İllər, sizdə nəyim qaldı: İlk addımlarımın ləpirləri, ayna gözlü bulaqlardan su içəndə baxışlarım, dağların gədiklərində açdığım ­cığırlar...

Orta məktəb dünyamdan şirin-şirin xatirələr, şagird hörməti, müəllim məhəbbəti qalıb sizdə. Ana yurdumun dilbər bir guşəsində vətəndaşlıq borcumu vermişəm, boya-başa çatdığım kənddə həmyerlilərimin mənə göstərdikləri etimadı doğrultmuşam. Qəlbən inanmışam ki, dünyada ən müqəddəs peşə müəllimlikdir. Və bu peşənin arxasınca getmişəm, müəllim kimi çalışmışam, gül balaların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşam.

2002-ci ildə məni “Şərq qapısı” qəzetinə işə dəvət edəndə Aza kəndindən Naxçıvan şəhərinə köç­düm. İllər boyu şəhərin müxtəlif ­məhəllələrindəki evlərdə kirayə ­yaşadım.

İllərin birində – 2011-ci ilin noyabr ayında doğma “Şərq qapısı” qəzetinin 90 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən fəaliyyətim yüksək qiymətləndirilərək mənə ikiotaqlı mənzil hədiyyə edilməsi həyatımın heç vaxt yaddan çıxmayacaq ən gözəl anına çevrildi.

Yenə də ayağı sayalı illərin birində – 2015-ci ilin iyul ayının 15-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalına layiq görüldüm. Bu təltif illər uzunu mətbuat sahəsində çəkdiyim zəhmətə verilən yüksək qiymətdir.
Və ötən il – 2018-ci ildə publisistik yazılarımdan ibarət “Mənim Naxçıvan dünyam” adlı kitabı oxucularıma təqdim etdim. Ona görə ki, yazdıqlarım kitab şəklində övladlarımın, nəvələrimin, dostlarımın, oxucularımın, qəhrəmanımın pərəstişkarlarının rəflərində yer tapsın, onların həmişə xatırlanan kitabı olsun.
Budur, 60 illik ömrüm! Xoş gəldin ömrümə, 60 yaşım!...
Bunlar şərəfli ömür yaşayan bir insanın mənəvi hesabatıdır.

Son söz: “Qələbə reportajlarını oxuyaq”

Ömrünün müdrik çağına çatan Muxtar Məmmədov məsul katib vəzifəsində çalışdığı “Şərq qapısı” qəzetinin hər bir sayının məzmunlu və yüksəkkeyfiyyətli tərtibatla çıxmasında yaxından iştirak edir. O, gənc jurnalistlərdən də köməyini əsirgəmir. Onların gələcəyin peşəkar qələm sahibləri kimi yetişmələri üçün əlindən gələni edir, dəyərli məsləhətlərini verir.

Biz də qələm dostumuzu ömrünün müdrik çağına – 60 yaşına çatması münasibətilə təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Qoy Muxtar Məmmədovun imzası ilə Odlar Yurdu Azərbaycanımızdan, onun ən qədim və ayrılmaz hissəsi olan doğma Naxçıvanımızdan uğur dolu, xoş müjdələr soraqlı yazılar, qələbə reportajları dərc edilsin.

İbrahim YUSİFOĞLU
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliklərinin üzvü, Prezident
mükafatçısı, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Hakimlər Komitəsinin sədri Naxçıvanda səfərdədir

06-12-2019-12-28 Xəbərlər

Hakimlər Komitəsinin sədri Naxçıvanda səfərdədir

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) H...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

06-12-2019-11-23 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri rəsmi tədbirdə iştirak edib

06-12-2019-11-02 Xəbərlər

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri rəsmi tədbirdə iştirak edib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası daimi nümay...

“Naxçıvan” Universitetinin rektoru kollektivə təqdim olundu - VİDEO

05-12-2019-21-20 Xəbərlər

“Naxçıvan” Universitetinin rektoru kollektivə təqdim olundu - VİDEO

Dekabrın 5-də “Naxçıvan” Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilən Nurlana...

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda pedaqoji təcrübənin yekun konfransı olub

05-12-2019-19-32 Xəbərlər

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda pedaqoji təcrübənin yekun konfransı olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və incəsənət fa...

Nurlana Əliyeva rektor təyin edildi - SƏRƏNCAM

05-12-2019-17-54 Rəsmi

Nurlana Əliyeva rektor təyin edildi - SƏRƏNCAM

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov dekabrın 5-də Nu...

Ekskursiya işinin təbliği diqqət mərkəzində

05-12-2019-16-57 Xəbərlər

Ekskursiya işinin təbliği diqqət mərkəzində

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin ...

Gülüstan türbəsində açıq dərs

05-12-2019-15-53 Xəbərlər

Gülüstan türbəsində açıq dərs

NUHÇIXAN xəbər verir ki, “Naxçıvan” Universitetinin tələbələri üçün Gülüstan tür...

Naxçıvanda Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub

05-12-2019-12-24 Xəbərlər

Naxçıvanda Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun təşkilatç...

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri rəsmi qəbulda iştirak edib

05-12-2019-12-01 Xəbərlər

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri rəsmi qəbulda iştirak edib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası daimi nümay...

Naxçıvan cüdoçusu birinciliyin qalibi olub

05-12-2019-11-42 Xəbərlər

Naxçıvan cüdoçusu birinciliyin qalibi olub

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyasının yeti...

Naxçıvana ilk səfərimin təəssüratları

05-12-2019-11-23 Xəbərlər

Naxçıvana ilk səfərimin təəssüratları

Muxtar respublikamız öz füsunkar gözəlliyi və zəngin təbii sərvətləri, müasir in...

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

05-12-2019-10-21 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi - VİDEO

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Ordubadda “Allahşükür məscidi” istifadəyə verilib

04-12-2019-20-35 Rəsmi

Ordubadda “Allahşükür məscidi” istifadəyə verilib

NUHÇIXAN xəbər verir ki, dekabrın 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx...

Naxçıvanda Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 70 illik yubileyi qeyd olunub

04-12-2019-20-20 Rəsmi

Naxçıvanda Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 70 illik yubileyi qeyd olunub

Dekabrın 4-də Naxçıvanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahş...

Mübariz Qurbanlı Naxçıvanda jurnalistlərə müsahibə verib - VİDEO

04-12-2019-20-00 Xəbərlər

Mübariz Qurbanlı Naxçıvanda jurnalistlərə müsahibə verib - VİDEO

Ordubad rayonun Dırnıs kəndində istifadəyə verilən Allahşükür məscidinin açılışı...

Hikmət Babaoğlu: “Hər kəs ən azından bir dəfə Naxçıvana gəlməlidir” - VİDEO

04-12-2019-19-46 Xəbərlər

Hikmət Babaoğlu:  “Hər kəs ən azından bir dəfə Naxçıvana gəlməlidir” - VİDEO

Tanınmış jurnalist, ziyalı, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Hikmət Bab...

Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri Melix Yevdayev Naxçıvanla bağlı fikirlərini bölüşüb - VİDEO

04-12-2019-19-31 Xəbərlər

Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri Melix Yevdayev Naxçıvanla bağlı fikirlərini bölüşüb - VİDEO

Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri Melix Yevdayev Ordubad rayonun Dırnıs kəndin...

Arxiyepiskop Aleksandr: “Sevindirici haldır ki Nuh peyğəmbərin məzarı məhz Naxçıvandadır” - VİDEO

04-12-2019-19-15 Xəbərlər

Arxiyepiskop Aleksandr:  “Sevindirici haldır ki Nuh peyğəmbərin məzarı məhz Naxçıvandadır” - VİDEO

Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının arxiyepiskopu Aleksandr Ordubad rayonun Dırnıs...

Allahşükür Paşazadə: “Naxçıvan həmişə mənə doğma olub” - VİDEO

04-12-2019-18-36 Xəbərlər

Allahşükür Paşazadə:  “Naxçıvan həmişə mənə doğma olub” - VİDEO

Bu gün Ordubad rayonun Dırnıs kəndində Allahşükür məscidinin açılışı olub.

Ordubadda Allahşükür məscidi istifadəyə verilib - VİDEO

04-12-2019-17-33 Xəbərlər

Ordubadda Allahşükür məscidi istifadəyə verilib - VİDEO

Dekabrın 4-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşa...

Ötən günün mənzərəsi

04-12-2019-15-33 Xəbərlər

Ötən günün mənzərəsi

NUHÇIXAN muxtar respublikamızın ictimai-mədəni, sosial-iqtisadi yeniliklərini tə...

Cari ildə muxtar respublikada 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb

04-12-2019-12-45 Xəbərlər

Cari ildə muxtar respublikada 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişafı daim diqqət mərkəzində sa...

Böhtanın məhbusu

04-12-2019-12-24 Xəbərlər

Böhtanın məhbusu

Hüseyn İbrahimov... Ərtoğrol Cavid...

Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində yaşıllaşdırma işləri görülüb

04-12-2019-09-57 Xəbərlər

Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində yaşıllaşdırma işləri görülüb

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində toxumla b...

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

04-12-2019-09-18 Xəbərlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti yeni qərarlar qəbul edib

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti 2019-cu ilin noyabr ayı ərzind...

Saleh Məhərrəmov Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

03-12-2019-17-53 Xəbərlər

Saleh Məhərrəmov Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev dekabrın 3-də Saleh Məhərrəmovun Naxçıvan Dövlət Universi...

Elbrus İsayev Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru təyin edildi - SƏRƏNCAM

03-12-2019-17-49 Xəbərlər

Elbrus İsayev Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru təyin edildi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev dekabrın 3-də Elbrus İsayevin Naxçıvan Dövlət Universitet...

Akademik İsa Həbibbəyli “Şərəf” medalı ilə təltif olunub

03-12-2019-14-56 Xəbərlər

Akademik İsa Həbibbəyli “Şərəf” medalı ilə təltif olunub

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli...

Naxçıvanda paralimpiyaçılar arasında şahmat birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

03-12-2019-14-00 Xəbərlər

Naxçıvanda paralimpiyaçılar arasında şahmat birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

Naxçıvan Şahmat Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşadək şəxslər ar...